Komisyon Üyeleri

Kıyı Ege Belediyeler Birliği komisyonları Birlik Genel Meclisinde alınan karar ile Plan Bütçe Komisyonu, Mahalli İdareler Komisyonu, Çevre Komisyonu, Kültür ve Turizm Komisyonu, İmar Komisyonu, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Sağlık Komisyonu ve Organik Tarım Komisyonu olarak belirlenmiş olup toplam 9 Komisyon Grubu ve 45 Üyeden oluşmaktadır.

 

2022 - MAYIS AYI OLAĞAN MECLİSİ SEÇİLEN KOMİSYON ÜYELERİ