Kıyı Ege Belediyeler Birliği

Kurumsal

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Tüzüğü

T.C.

KIYI EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,Birliğin Adı ve Merkezi. Birliğin Çalışma Alanı ve Süresi,Birlik Üyeleri

Amaç:

Madde 1– Bu Tüzüğün amacı; Kıyı Ege Belediyeler Birliğinin kuruluşunu, organlarını,yönetimini ,görev,yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Birliğin adı :

Madde 2- KIYI EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ’dir.

Bu Tüzükte, Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nden Birlik olarak bahsedilecektir.

Birliğin Merkezi:

Madde 3 – Birliğin Merkezi İZMİR’ dir.

Birliğin Çalışma Alanı ve Süresi:

Madde 4-Birliğin Faaliyetleri, Birliğe Üye Belediyelerin  yetki alanları  ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır.

Birliğin Üyeleri:

Madde5

İZMİR İLİ:

Çeşme Belediyesi, Narlıdere Belediyesi,Mordoğan Belediyesi, Foça Belediyesi, Yeni Foça Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Güzelbahçe Belediyesi, Balçova Belediyesi, Selçuk Belediyesi, Urla Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Bergama Belediyesi, Menemen Belediyesi, Çiğli Belediyesi, Özdere Belediyesi, Gümüldür Belediyesi, Ürkmez Belediyesi; Alaçatı Belediyesi, Çandarlı Belediyesi, Dikili Belediyesi, Karaburun Belediyesi, Kaynaklar Belediyesi, Yeni Şakran Belediyesi, Doğanbey Payamlı Belediyesi, Bağarası Belediyesi, Değirmenderesi Belediyesi, Seyrek Belediyesi,

AYDIN İLİ:

Kuşadası Belediyesi, Akbük Belediyesi,Didim Belediyesi, Söke Belediyesi, Atburgazi Belediyesi, Davutlar Belediyesi, Güzelçamlı Belediyesi, Sarıkemer Belediyesi,

 

MUĞLA İLİ:

Marmaris Belediyesi, Bodrum Belediyesi,Köyceğiz Belediyesi, Datça Belediyesi, Güllük Belediyesi, Turgut Reis Belediyesi, Yalıkavak Belediyesi, Gündoğan Belediyesi, Ölüdeniz Belediyesi, Göcek Belediyesi, Armutalan Belediyesi, İçmeler Belediyesi, Ören Belediyesi, Ortakent-Yahşi Belediyesi,  Bitez Belediyesi, Gümüşlük Belediyesi, Göl-Türkbükü Belediyesi, Yalı Belediyesi,

 

ÇANAKKALE İLİ:

Çanakkale Belediyesi, Bozcaada Belediyesi, Gökceada Belediyesi, Kepez Belediyesi,Ayvacık Belediyesi, İntepe Belediyesi, Kumkale Belediyesi,Gülpınar Belediyesi, Geyikli Belediyesi, Küçükkuyu Belediyesi, Mahmudiye Belediyesi, Ecebat Belediyesi, Bolayır Belediyesi, Kavakköy Belediyesi, Evreşe Belediyesi, Çan Belediyesi,

 

EDİRNE İLİ:

Keşan Belediyesi, Enez Belediyesi,  Çamlıca Belediyesi, İbriktepe Belediyesi,

 

BALIKESİR İLİ:

Edremit Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Altınoluk Belediyesi, Altınova Belediyesi, Küçükköy Belediyesi, Karaağaç Belediyesi, Güre Belediyesi, Zeytinli Belediyesi, Pelitköy Belediyesi, Akçay Belediyesi,Gömeç Belediyesi.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Birliğin Amacı Ve Üyelerce Birliğe Devredilen Yetkiler

 

Birliğin amacı:

Madde 6-  Birliğin amacı;  üye Belediyeler arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirerek Belediyelerin halka daha etkin , verimli  hizmet sunulmasını katkıda bulunmak, özellikle Ege Bölgesi kıyısında yer alan Birlik üyesi Belediyelerimizin turizm ve buna dayalı kültürel hizmetlerin arttırılması amacı ile ulusal ve uluslararası alanda faaliyelerde bulunulması, üye Belediyelerimize mevzuat – proje ve teknik destek sağlamak, Belediyelerin menfaatlerinin korunması ve gelişmesine yardımcı olmak, Mahalli İdarelerle ilgili Kanun ve diğer mevzuatların hazırlanmasında ilgili Makamlara görüş bildirmek, üye Belediyelerimiz arasında dayanışma ve işbirliği anlayışını geliştirerek ortak projeler üretilmesine öncülük etmek ve koordinasyonu sağlamak, alternatif hizmetler yapılması konusunda araştırmalar yaparak yönlendirmede bulunmak, sağlıklı şehirleşme ve hizmet üretme noktasında Devlet politikalarının  Belediyelere ulaştırılmasını sağlamak ve  üye Belediyelerimize alternatif kaynaklar konusunda koordinasyon sağlamaktır.

 

Birliğin görev ve yetkileri:

Madde 7- Bu Tüzüğün 6. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kıyı Ege Belediyeler Birliği ;

 1. Üyelerin hak ve çıkarlarını koruyucu çalışma yapar, yaptırır ve yerel yönetimlerin güçlenmesi için çalışır.
 2. Merkezi İdare Kuruluşları yardımlarından ve Uluslar arası fon kaynaklarından Belediyelerin yararlanabilmesi için proje hazırlanmasında yardımcı olmak.
 3. Amaçları doğrultusunda uluslar arası yerel yönetim kuruluşları ile ortak çalışma yapar, ilgili Bakanlıkların izni ile bu tür kuruluşların kuruluşuna katılır, üye olur.
 4. Belediyeleri ilgilendiren hukuki ve idari düzenlemeler konusunda görüş oluşturur, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.
 5. Birliğe üye Belediyelerin, Belediye sınırları içerisinde yararına olabilecek sosyal,kültürel,sanayi, ticaret ve turistik hizmetlerini devletin ve uluslar arası kuruluşların karşılıksız ve özel yardımları ile , mesleki kuruluşların mali ve teknik yardımları ile gönüllü halk katkısı sağlayarak dengeli ve koordineli bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla çalışmalar yapmak.
 6. Avrupa Birliği organları tarafından veya Avrupa Birliğinin mali desteği ile Birliğin amaçları doğrultusunda veya görev alanlarında yürütülen çalışmalara katılır ve katkıda bulunur. Bu tür çalışmaları  bizzat üstlenir, Birliğin Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri çerçevesinde yerel yönetimler ile ilgili çalışmalara üyeleri adına katılır ve bu amaçla bünyesinde hizmet birimi kurar.
 7. Birliğe üye Belediyelerde görülen sorunlar ve bunların çözümleri konusunda araştırmalar yapmak,gerektiğinde akademik kuruluşlarla iş birliğine gitmek ve elde edilen sonuçları ilgili merkezi idare kuruluşlarına iletmek.
 8. Üye Belediyelerin sınırları içerisinde tarihi ve doğal çevreyi, su kaynaklarını, orman varlığını korumaya ve geliştirmeye, hava, su ve toprak kirliliğini önlemeye ve bunları oluşturan sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik bilgilendirme çalışmaları yapmak ve faaliyetlerde bulunarak, Bölge ve alt bölge ölçeğinde çözüm bulmak için üyeleri arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.
 9. Belediyecilik ve şehirleşme konularında toplantılar,paneller ve sempozyumlar gerçekleştirmek.
 10. Belediyelerin proje hazırlama kapasitelerini geliştirmek,  Belediye personellerinin mevzuat, çevre, şehircilik v.b. bilgilerinin  geliştirmesi   amacıyla yayınlar hazırlamak ,çıkarmak, toplantılar ve eğitim seminerleri düzenlemek.
 11. Üye Belediyeler üye ortak projeler geliştirmek, geliştirilen ortak projelerle ilgili ortak kaynak temini için gerekli girişimlerde bulunmak.
 12. Faaliyet alanı içerisinde iktisadi kalkınmayı, şehirleşmeyi,haberleşme , ulaşım, eğitim ve iskan,turizm, kültür şartlarını iyileştirici her türlü genel ve özel projeler yaptırmak ve uygulamaya yönelik her türlü faaliyetleri gerçekleştirmek.
 13. Birlik üyesi Belediyelerin kanunen yapmak zorunda oldukları stratejik planlar, Belediyelerle yapılacak protokol ve anlaşmalar çerçevesinde ücreti ilgili Belediyelerden tahsil edilmek suretiyle yapmak veya yaptırmak.
 14. Üye Belediyeler adına iç ve dış piyasadan araç.gereç, iş makineleri , lastik yedek parça satın alır, ekonomik yapısı araç ve gereç almaya müsait olamayan üye Belediyelere kiralar, üye Belediyelerin her türlü ihtiyaçlarını sağlamak üzere bayilik, acentelik ve mümessilliği üstlenir,yapar.
 15. Birlik kuruluş amacına uygun olarak her türlü seminer,toplantı,kurs,brifing, sempozyum panel düzenler veya düzenletir.
 16. Kalkınma ile ilgili ajans, kurum, kuruluşlarla milli çıkarlara aykırı olmayacak iş birliği ve ortaklıklar yapar.

Birlik yukarıda belirtilen amaçlarına ulaşmak ve görevlerini yürütmek için mevzuatın mahalli idarelere tanıdığı her türlü yetkiyi kullanır, gerektiğinde kamu kuruluşları yada onların kurdukları şirketlerle sivil toplum kuruluşları ve mahalli idareler  veya birliklerle ortak çalışmalar yürütür.

Gerektiğinde kurulmuş şirketlere ortak olur veya kurulacak şirketlere kurucu ortak olarak katılır.

İç ve dış kurum ve kuruluşlardan bağış kabul eder,kredi ve hibe alır,döner sermaye ve işletmeler oluşturur.

  

Üyelerce Birliğe Devredilen Yetkiler:

Madde 8- Bu Tüzüğün 6. ve 7. maddelerinde sayılan amaçları ve görevleri gerçekleştirmek için gerekli yetkiler,üye Belediyelerce Birliğe devredilmiştir.

Birlik üye Belediyelerin Birliğe olan yükümlülüklerini yerine getirmedikleri taktirde her türlü hukuki yetkiyi kullanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BİRLİĞİN ORGANLARI

 

Birliğin Organları:

Madde 9-  Birliğin organları; Birlik Meclisi,Birlik Encümeni ve Birlik Başkanıdır.

 

Birlik Meclisinin Kuruluşu ve Üye Sayısı:
Madde 10-  Birlik Meclisi; üye Belediye Meclislerinin kendi üyeleri arasında ; nüfusu     20.000’e kadar olan Belediyelerde Belediye Meclislerinin belirleyeceği 1(bir) üye, nüfusu 20.001-50.000 arasında olan Belediyelerde Belediye Meclislerinin belirleyeceği 2(iki) üye,
nüfusu 50.001 ve üzerinde  olan Belediyelerde Belediye Meclislerinin belirleyeceği 3(üç) üyeden teşekkül eder. Asil üye sayısı kadar ayrıca yedek üye de seçilir. Birlik Meclisinin seçilmiş üyelerin görev süresi Belediye Meclis üyelerinin devam ettiği süre ile sınırlıdır.

Birlik Meclis üyeliğine seçilenlerin görev süresi , mahalli idareler genel seçimleri ile sınırlıdır.

Üye Belediyelerin Belediye Başkanları Birlik Meclisinin doğal üyeleridir. Birliğe üye Belediyelerin başkanları veya Belediye Başkanlığına resmen vekalet edenler Birlik Meclisinin doğal üyesidirler.

Birlik Meclisinin Başkanlık Divanı:
Madde 11- Birlik meclisi Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanından itibaren 30 (otuz) gün içinde İzmir Valisi tarafından Birlik Merkezinde toplantıya davet edilir. Meclisin en yaşlı üyesinin Başkanlığında toplanarak ilk iki yıl için görev yapmak üzere üyeleri arasından ve gizli oyla Birlik Başkanını, Meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile iki asil iki yedek  katip üyeleri seçer. İkinci yılın sonunda dönem başı  meclis toplantısında başkanlık divanı üyelerini seçimleri yenilenir. İlk iki yıldan sonra seçilecek Başkanlık Divanı üyeleri yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapar.

Meclis Başkanlık Divanı seçimi 3 (üç) gün içinde tamamlanır.

Birlik Meclisine Birlik Başkanı bulunmaması durumunda Meclis Birinci Başkan Vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü  meclis toplantısına Meclis Başkan Vekilinin başkanlığında yapılır.

Başkanlık Divanında boşalması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

Meclis Başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.

 

Birlik Meclisin Görev ve Yetkileri:

Madde 12- Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a)Yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek.
b)Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
c)Borçlanmaya karar  vermek.

d)Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.
e)Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
f) Şartlı bağışları kabul etmek.
g)Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek.
h)Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.
i) Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek.
j)Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek.
k)Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek.
l)Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
m)Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
n) Birliğe üye Mahalli İdarelerin bir sonraki yıl bütçesine koyacakları katılma payı oranını gerektiğinde arttırılmasına karar vermek.

 1. o) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Birlik Meclisince karara bağlanacağı hüküm altına alınan diğer konuları görüşmek ve karara bağlamak.

 

Meclis toplantısı:

Madde 13- Birlik meclisi her yıl  Mayıs ve Ekim aylarında olağan olarak birlik merkezinde toplanır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Meclis başkan ve meclis üyelerinin üçte birinin veya üye mahalli idare meclislerinin talebi üzerine olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir. Gerekli nisap sağlanamazsa başkan tarafından toplantı üç gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Ancak bu nisap meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez.

 

Birlik Meclisinin Toplantı Gündemi:

Madde 14- Birlik Meclisin gündemi Birlik Başkanı tarafından belirlenerek en az üç gün önceden üyelere bildirilir.

Birlik Başkanı ve Meclis üyeleri Meclis toplantı halindeyken Birliğe ait işlerle ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğu kabul edildiği taktirde gündeme alınır.

 

Birlik Meclisinin Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:

Madde15- Birlik Meclisi,  üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tamsayısının   dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda Meclis Başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli oylamalarda eşitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır. Eşitliğin   bozulmaması durumunda  Meclis Başkanı  tarafından kura çekilir.

Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı taktirde Başkan, gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere Meclisi tatil eder. Gelecek toplantı, üye tamsayısının  dörtte birinden az olmayan üye sayısı ile toplanır.

Görüşmeler sırasında Başkan veya üyelerden birinin talebi üzerine yapılacak yoklamada karar yeter sayısının bulunmadığı anlaşılırsa , ikinci fıkradaki hükümler uygulanır.

Üyeler oylarını bizzat kullanır. Gizli oy kullanmaya fiziki bakımdan engelli üyeler, tayin edecekleri kişi eli ile oy kullanabilirler.

Oylama gizli, işaretle veya ad okunarak yapılabilir. Oy verme; kabul, ret veya çekimser olarak kullanılır.

Kararlar, Meclis Başkanı ve katip üyeler tarafından imzalanır ve üye Belediyelere gönderilir. Ayrıca bir sonraki toplantıda Meclis üyelerine dağıtılır.

Birlik meclisinin kararlarının kesinleşmesi :
Madde 16- Birlik meclisince alınan kararlar birlik başkanına gönderilir. Birlik başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını geri gönderir. Meclis kararında ısrar ederse veya 5 gün içerisinde başkan kararı mülki idare amirine gönderir ya da bu süre zarfında herhangi bir işlem yapmaz ise kararlar kesinleşir.

Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar  İzmir  Valiliğinin/İçişleri Bakanlığının onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer.

 

Birlik meclis kararlarının yürürlüğe girmesi:

Madde 17- Kesinleşen meclis kararları İzmir Valisine  göndermekle yürürlüğe girer.

 

İhtisas komisyonları:

Madde18- Birlik Meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer. Birlik meclisi, dönem başı toplantısında veya diğer toplantılarında birliğin faaliyet konularında diğer ihtisas komisyonları kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir.

 

Birlik Başkanı ve Meclis Üyelerinin Yükümlülükleri:

Madde 19- Birlik Başkanı görev  süresince veya görevinin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle, Meclis Üyeleri ise görevleri süresince  ve görevlerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, Birlik ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez., komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.

 

BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ:

Birlik encümeninin oluşumu:

Madde 20- Birlik encümeni, birlik başkanı ve meclisin kendi üyeleri arasında bir yıl için seçeceği  7 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir.

Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkanın görevlendirmesi durumunda Birlik Müdürü  veya görevlendireceği encümen üyelerinin birisi tarafından yürütülür.

Encümen üyeleri ayrı ayrı Belediyelerin Meclis Üyeleri arasından seçilir.

Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen Birlik Encümeni dönem başına kadar görev yapar. Birlik Meclis üyeliği sona erenlerin Birlik Encümen üyeliği de sona erer.

Encümen Toplantısı:

Madde 21- Birlik encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.

Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.

Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.

Encümenin görev ve yetkileri:
Madde 22- Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek.
  b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.
  c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
  d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
  e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
  f) İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.
  g) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.
  h) Kanun,tüzük ve yönetmeliklerle Birlik Encümenince karara bağlanacağı hüküm altına alınan diğer konuları görüşmek ve karara bağlamak.

 

BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik başkanı:


Madde 23-
Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan veya mahalli idareler genel seçim sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte iki yıl için birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda diğer başkanlık divanı üyeleri gibi birlik başkanını da ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere tüzüğün 15’inci maddesindeki usullere göre seçer.

Birlik Başkanının görev ve yetkileri:
Madde 24- Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.
  b) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak.
  c) Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.
  d) Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.
  e) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
  f) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
  g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
  h) Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.
  i) Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak.
  j) Birlik personelini atamak.
  k) Birliği denetlemek.
  l) Şartsız bağışları kabul etmek.
  m) Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
  n)Kanun,tüzük ve yönetmeliklerle Birliğe verilen ve Birlik Meclisi veya Birlik Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BİRLİK TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ

 

Birlik Teşkilatı:
Madde 25- Birlik teşkilatı, Birlik Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Biriminden oluşur.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar Belediye Kanununda belirtilen esas ve usullere göre Birlik Müdürü veya diğer üst yönetici kadrolarında görevlendirilebilirler. Bu tür görevlendirmelerde ilgilinin kendi kurumundan aldığı her türlü mali ve soysal hakları kesilmez. Ancak kurumundan aldığı aylık ve diğer ödemelerin toplam tutarını geçmemek üzere Birlik Encümeni kararı ile ek ödeme yapılabilir.

Birlik Teşkilatını oluşturan birimler gerektiğinde tek görevli tarafından yürütülebilir.

 

Birlik personeli:
Madde 26- Birlik müdürünü , birim amirlerini ve diğer personeli birlik başkanı atar. Ancak birlik müdürü  ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir.   Birlik, Belediye Kanununun belediye personeli ile ilgili düzenlemelerine, birlik personelinin atama, yükselme haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Bakanlar Kurulunca Belirlenen Norm Kadro Esas ve Usullerine, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Birlik personelinin kadroları Birlik Meclisi tarafından iptal ve ihdas edilir. Birliğin, yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın % 10’unu aşamaz.

Birlik müdürünün  görevleri:
Madde 27- Birlik Müdürü  Birliğe ait hizmetlerin başkan adına onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar.

Birlik Başkanı hangi işleri Birlik Müdürüne devrettiğini bir yönerge ile belirler.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

 

MALİ HÜKÜMLER

Birliğin gelirleri:

Madde 28- Birliğin gelirleri şunlardır:

 1. Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları olarak;

Nüfusu; 20.000’ e kadar olan üye Belediyelerden yıllık  1.500,00 TL

Nüfusu; 20.001-50.000  arası  olan üye Belediyelerden yıllık 2.000,00 TL

Nüfusu; 50.001- 100.000 arası    olan üye Belediyelerden yıllık 3.000,00 TL

Nüfusu; 100.001- 200.000 arası    olan üye Belediyelerden yıllık 4.000,00 TL

Nüfusu; 200.001 ve üzeri    olan üye Belediyelerden yıllık 6.000,00 TL

Olmak üzere üye katılım payı (aidat) alınması ile  01.01.2015  tarihinden    itibaren üye aidatları her  yıl bir önceki yıla göre %5 arttırılarak  uygulanmasına, bu aidatlar Mali Yılın ilk üç aylık dönemi içinde Birlik banka hesabına yatırılır.
(Maddenin bu fıkrası 29.05.2014 tarih ve 2014/15  sayılı Meclis Kararı ile değiştirilmiştir.)

 1. b) Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.
  c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler.
  d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
  e)Kira ve faiz gelirleri.
  f) Bağışlar.
  g)Köylere hizmet götürme birlikleri için il özel idaresi bütçesinden ayrılacak pay.
  h)Diğer gelirler.

 

 

Birliğin giderleri:

 

Madde 29- Birliğin giderleri şunlardır:

 1. a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.
  b) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
  c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
  d) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
  e) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.
  f) Dava takip ve icra giderleri.
  g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri.
  h) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.
  i) Temsil, tören ve ağırlama giderleri.
  j) Diğer giderler.

 

Birlik bütçesi :
Madde 30- Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır.

Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Birlik Başkanı ve  harcama yetkilisi olarak yetkilisi olarak yetki verdiği Birlik Müdürü bütçe ödeneklerinin verimli,tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

 

Bütçenin Hazırlanması ve Kabulü:

Madde 31-

Birlik Başkanı tarafından hazırlanan Bütçe Tasarısı eylül ayının birinci gününden önce Birlik Encümenine sunulur  ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. Encümen bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte Ekim ayının birinci gününden önce Birlik Meclisine sunar.

Bütçe ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikinci düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.

Birlik meclisi, bütçe tasarısını  Kasım  ayı olağan toplantısında,  aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, Meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider arttırıcı ve gelir azaltıcı değişikler yapamaz.

.

 

Birlik bütçesinin kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi:


Madde 32-
Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 16 ve 17 inci maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

 

Üst yönetici:
Madde 33- Birliğin üst yöneticisi birlik başkanıdır.

 

Harcama yetkilisi:
Madde 34- Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini birlik müdürüne  devredebilir.

 

Çalışma programı:
Madde 35- Birlik meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.

 

Birliğin alım, satım, ihale ve hesap işleri:
Madde 36- Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir.

Birlik, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan İhale Yönetmeliğine tabidir.

 

ALTINCI BÖLÜM

İKTİSADİ GİRİŞİMLER

 

Şirket Kurulması:

Madde 37- Birlik kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında , ilgili mevzuatlarda belirtilen usullere göre şirket kurabilir.

Madde 38- Birlik, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığının izniyle bütçe içinde işletme kurabilirler.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE GEÇİCİ HÜKÜMLER

 

Birliğin tutacağı defterler:

 

Madde 39- Birlik;

Meclis ve Encümen Karar Defteri, Gelen-Giden Evrak Defteri , Üye Kayıt Defteri tutar.

Birlik,   İçişleri     Bakanlığı   tarafından   çıkarılan  “ Birlikler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği”nde öngörülen defterleri tutar.

Belirtilen, bu defterlerin hepsi bilgisayarlar ortamında da tutulabilir.
Birliğin üyelerinin sorumluluğu:
Madde 40- Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur.

Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye Belediyelerin tüzel kişiliğini bağlamaz.

Yönetmelik yapılması:
Tüzük Değişikliği:

Madde 41- Tüzük değişikliği, üye Belediyelerin  Meclislerinde  görüşülmesine gerek olmadan, Birlik Meclisinin üye tamsayısının  üçte iki çoğunluk karar  sayısı ile yapılır. Tüzük değişikliklerinin yürürlüğe girmesi , İçişleri Bakanlığının  Meclis kararını onaylaması ile gerçekleşir.

Yönetmelik Yapılması:

Madde 42- Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenebilir. Bu yönetmeliklerin kesinleşmesi meclis kararlarının kesinleşmesine ilişkin hükümlere tabidir.

Birliğe Katılma:

Madde 43- Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimleri kendi meclislerinde alınacakları katılma kararının, birlik meclisince kabulü ve onayı ile katılım gerçekleşmiş olur.
 

 

Birlikten Ayrılma ve Çıkarılma:

Madde 44- Üye mahalli idareler kendi meclis kararları ile birlikten ayrılırlar. Üye Belediyelerden herhangi birisi bu Tüzük ile tespit ve tayin edilen  yükümlülüklerini yerine getirmediği taktirde, Birlik Meclisinin kararı ile Birlik üyeliğinden çıkarılır.

Birliğin tasfiyesi:
Madde 45- Birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir.

Birliğin tasfiyesinin, mülki idare amirince belirlene üç kamu görevlisince yürütür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır.

Yürürlülük:
Madde 46- Bu tüzük hükümleri İçişleri Bakanlığının onayından sonra yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 47- Bu tüzük hükümleri Birlik Başkanı tarafından yürütülür.

Download (DOC, 103KB)

Yorumlar kapatıldı.

       Kıyı Ege Belediyeler Birliği Eğitim Akademisi ve İzmir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İş Birliği ile gerçekleşen Afet Farkındalık Eğitimi 3. Hafta Programı İlan Edilmiştir 

     PROGRAMI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ