Kıyı Ege Belediyeler Birliği

Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ ve 
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULAŞTIRMA)
KENTSEL SİSTEMLER ve ULAŞTIRMA YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

(Tezli / Tezsiz)

 

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULAŞTIRMA) arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde, 2016-2017 eğitim – öğretim yılı güz yarı yılında başlamak üzere, birlik, belediye ve bağlı idarelerin iştiraklerinin yönetici, teknik ve idari personeli ile seçilmiş mensuplarına yönelik “Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi” Yüksek Lisans Programı düzenlenecektir. Bu programa, birlik, belediye ve bağlı idarelerin iştiraklerinin yönetici, teknik ve idari personeli ile seçilmiş mensupları ile öncelikle imar, fen işleri, kentsel ulaşım sistemleri ve sinyalizasyon başta olmak üzere koşulları lisansüstü eğitim yapmaya uygun olanların katılabilecektir.

İlgili kurum/kuruluş çalışanlarına yönelik oluşturulan programda,

  • Kent estetiği,
  • Kent planlaması, peyzaj,
  • Afet yönetimi,
  • Trafik yönetimi ve kontrolü,
  • Ulaştırma mühendisliği ve planlama,
  • Ulaştırma ekonomisi vb. konularında zengin bir ders programı bulunmaktadır.

Programın tamamı İstanbul’da gerçekleştirilecektir. (Hafta içi mesai saatleri dışında ve Cumartesi günü). İstanbul dışından programa katılmak isteyenler, programın Uzaktan Eğitim Destekli Modülüne devam edebilirler. Ancak uzaktan eğitim modülü 2016-2017 öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren başlayacaktır.

 

Başvurular 29 Eylül 2016 tarihi saat 10.00’a kadar İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin web sitesindenyapacaklardır.

 

Başvuru yapanların mülakat sınavları Üniversite tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından29/09/2016 tarihinde mülakata hak kazanan adaylara mail yoluyla bildirilecek adreste yapılacaktır.

 

01 Ocak 2016 Tarihinden İtibaren Protokol Kapsamında Yüksek Lisansa Başlayacak Öğrencilerin Öğrenim Ücretinin % 25’i Kendileri Tarafından Karşılanacaktır.

Ancak, yüksek lisans programını herhangi bir nedenle yarıda bırakanlar, kendileri ile ilgili TBB tarafından ödenen tüm harç ve giderleri ödemeyi taahhüt edeceklerdir. Yine öğrenci, kaldığı dersin tekrarıyla ilgili kaydında harç ve giderlerini kendisi ödeyecektir.

 

TBB bursu ile yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerin kayıt esnasında aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

 

Türkiye Belediyeler Birliği’ne Sunulacak Belgeler

1. Çalıştığı belediyeye ait resmi yazı, (Belediyeden alınacak bu yazı başvuru sahibinin ad soyad ve çalıştığı birim ile kadro bilgisini -sözleşmeli, işçi veya memur- içerecektir.)

2. Lisansüstü eğitim yapmasında sakınca olmadığına dair belediyeden alınacak resmi yazı,

3. ALES belgesi (bilgisayar çıktısı kabul edilecektir)

4. T.C. Kimlik numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı fotokopisi

5. 1 Adet Fotoğraf

6. Öğrenci Bilgi Formu (Evrakların teslimi sırasında doldurulacaktır)

7. Taahütname (evrakların teslimi sırasında imzalanacaktır)

       Kıyı Ege Belediyeler Birliği Eğitim Akademisi ve İzmir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İş Birliği ile gerçekleşen Afet Farkındalık Eğitimi 3. Hafta Programı İlan Edilmiştir 

     PROGRAMI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ