Kıyı Ege Belediyeler Birliği

İlan ve Reklam Vergisine İlişkin Danıştay Kararları

İlan ve Reklam Vergisi ödenmeksizin el ilanları dağıtıldığının belediye memurlarınca tespit edilmesi üzerine düzenlenen yoklama fişi esas alınarak tarh ve tebliğ olunan ilan ve reklam vergisi ile kesilen 1. derece usulsüzlük cezasına ilişkin Danıştay kararları 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete

       Kıyı Ege Belediyeler Birliği Eğitim Akademisi ve İzmir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İş Birliği ile gerçekleşen Afet Farkındalık Eğitimi 3. Hafta Programı İlan Edilmiştir 

     PROGRAMI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ