Kıyı Ege Belediyeler Birliği

2017 Yılı Genel Bütçe Pay Kesintilerinde Değişiklik

Belediyelerin kamuya olan borçlarına mahsuben yapılacak kesintiler, 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7’nci maddesine göre %40 oranını aşmayacak şekilde Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslara göre yapılmaktadır.

Bakanlar Kurulunun 2015/7909 sayılı kararıyla 2016 yılında yapılacak kesinti oranları 1/3/2010 tarihinden sonra borcu olan belediyeler için %12,5 bu tarihten sonra borcu olmayanlarda ise %7,5 oranında belirlenmiş ve uygulanmıştır.

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunla belediye paylarından kamuya ait borçlar için yapılacak %40’lık kesinti oranı, yapılandırılan borçları da kapsayacak şekilde %50’ye çıkarılmıştır.

Bakanlar Kurulunun 2016/9491 sayılı kararı ile 2017 yılında belediye borçlarına mahsuben yapılacak kesinti oranları ise geçmiş dönem borcu olan belediyeler için %50 olarak belirlenmiştir.

       Kıyı Ege Belediyeler Birliği Eğitim Akademisi ve İzmir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İş Birliği ile gerçekleşen Afet Farkındalık Eğitimi 3. Hafta Programı İlan Edilmiştir 

     PROGRAMI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ