Kıyı Ege Belediyeler Birliği

Yurt Dışında Yürütülen Faaliyetlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ile İlgili 2017/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Yurt Dışında Yürütülen Faaliyetlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ile İlgili 2017/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi; 16 Mart 2017 Tarihli ve 30009 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.