Kıyı Ege Belediyeler Birliği

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve KaYatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunnun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7 Eylül 2016 Tarihli ve 29824 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete