Kıyı Ege Belediyeler Birliği

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

2017/9949 sayılı ve 2017/9968 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar; 22 Mart 2017 Tarihli ve 30015 Sayılı Resmî Gazete’de ve 23 Mart 2017 Tarihli ve 30016 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.