Kıyı Ege Belediyeler Birliği

Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname (KHK/672)

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname” 1 Eylül 2016 Tarihli ve 29818 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete