Kıyı Ege Belediyeler Birliği

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/674)

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” 1 Eylül 2016 Tarihli ve 29818 Sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete