Kıyı Ege Belediyeler Birliği

Olağan Meclis Toplantısı Hakkında…

Kıyı Ege Belediyeler Birliğinin Mayıs-2020 Olağan Meclis toplantısı Birlik Tüzüğümüzün 11.Maddesine göre 27/  07/ 2020 Pazartesi günü saat 14.00’de,  İzmir Konak Belediyesi’nin  Fatih Mahallesi, İnönü Caddesi,  2/1  35140 Konak/İzmir adresinde bulunan  Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde ekte sunulan gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde   28/07/ 2020 Salı günü saat 14.00’de aynı adreste toplanılacaktır.

Üye Beledeyelerimize ait ilgili davet yazısı ve gündem aşağıdaki gibidir…

 

 

-ÜYE BELEDİYELER DAVET YAZISI İNDİR-

-MECLİS GÜNDEMİNİ İNDİR-