Kıyı Ege Belediyeler Birliği

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2); 30 Mart 2017 Tarihli ve 30023 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete

ONLİNE EĞİTİM HAKKINDA BİLGİLENDİRME