Kıyı Ege Belediyeler Birliği

Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitim Programı Duyurusu

5018 Sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62.Maddesi ile “Muhasebe  Yetkilisi Adaylarının Eğitimi,Sertifika verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü)genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacak muhasebe yetkilisi adayları için düzenlenecek muhasebe yetkilisi sertifika eğitimine ilişkin duyurular Bakanlığımız www.maliye .gov.tr ve www.muhasebat gov.tr internet adreslerinde yayımlanmış olup,başvuruların adaylar tarafından 01.03.2017-28.04.2017 tarihleri arasında www.muhasebat.gov.tr internet adresinde açılacak başvuru formunun elektronik ortamda doldurulmak suretiyle gerçekleştirileceği,ayrıca 20.06.2017-19.08.2017 tarihlerinde genel yönetim kapsamındaki idareler sertifika eğitim programına başvuruda bulunanların başvuru değerlendirme sonuçlarının ekli listede yer aldığı,başvurusu kabul edilen adayların doğrudan eğitime katılacağı,başvurusu uygun bulunmayan adaylardan gerekli şartları taşıyanların ise 2017 yılı için tekrar başvuru yapabileceği belirtilmektedir.

Bilgileri ile başvuruda bulunan adaylarca elektronik başvuru işleminin tamamlanmasına müteakip başvuru formu sistemden alınarak adaylar tarafından imzalandıktan sonra en geç 28.04.2017 tarihi mesai bitimine kadar idarenize teslim edilmesi  ve teslim alınan formların duyuruda belirtilen esaslara göre tarafınızca onaylanarak Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere Ek-1 liste ekinde hizmet çizelgeleri ve duyuruda belirtilen diğer belgeler ile birlikte 03.05.2017  tarihi mesai bitimine kadar İlimiz Defterdarlığı Personel Müdürlüğünde olacak şekilde gönderilmesi hususunda gereğini arz/rica ederim.

                                                                                                                                    Mahmut Taner BURCU

                                                                                                                                        Defterdar a.

                                                                                                                                    Defterdar Yardımcısı G.

EK:

1-Form(1 Sayfa)

2-2016 Muhasebe Yetkilisi Sertifika Başvuru Değerlendirme Kesin Liste