Kıyı Ege Belediyeler Birliği

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Eğitim Protokolü

Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak Hizmet İçi Eğitim faaliyetlerimizi Üye Belediyelerimize 2019 yılı Haziran ayından itibaren  sürdürmeye devam edeceğiz. Yapacağımız Eğitimlerin plan ve program dahilinde olacağından Hizmet İçi Eğitimlerimizde öncelikle, Kanun ve  Mevzuatlar konularını   Birlik Tüzüğümüzün görev ve yetkileri bulunan 7. maddesinde yazılı konuları Üye Belediyelerin lehine yapar veya yaptırır. Ayrıca Üye olmayan Belediyelerimiz ve Büyükşehir Kuruluşları da talepleri olması halinde Birliğimizle bir Protokol yapılarak,  Uzman Hocalarımızla eğitimlerimiz yapılacaktır.

İçerik ile ilgili bilgilendirmeler ağaşıdaki gibidir…