Kıyı Ege Belediyeler Birliği

Kamu İhale Kurumu’ndan Duyuru

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmelerinin Feshine İlişkin Kamu İhale Kurumu Duyurusu

 

“24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK gereğince yapılan sözleşme fesihlerinde, fesih sonrasındaki süreçlerin doğru yönetilebilmesi amacıyla sözleşme fesih bilgilerinin geciktirilmeden EKAP üzerinden girilmesi önem arz etmektedir.

 

Tüm idarelere önemle duyurulur.”