Kıyı Ege Belediyeler Birliği

Kamu İhale Kurumu’ndan 696 sayılı KHK’nın Uygulanma Süreciyle İlgili Duyurular

1-      696 Sayılı KHK Gereğince İade Edilecek Kamu İhale Kurumu (Kik) Paylarına İlişkin Duyuru

Tıklayınız.

 

2-      696 Sayılı KHK ve Buna İlişkin Yayınlanan Usul Ve Esaslar Hakkında Kurum Açıklaması

Tıklayınız.

 

3-      696 Sayılı KHK’nın Uygulanmasına İlişkin Görüş Talepleri Hakkında

Tıklayınız.

 

4-     696 Sayılı KHK’daki İşçilik Hesabı, Doğrudan Temin, Teminatlar ve Süreklilik Arz Eden İş Gibi Konular Hakkında

Tıklayınız.