Kıyı Ege Belediyeler Birliği

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; 17 Mart 2017 Tarihli ve 30010 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.