KIYI EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ VE SÖKE BELEDİYESİ ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL DOĞRULTUSUNDA YEREL YÖNETİMLERDE MEVZUAT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

         

           

      Kıyı Ege Belediyeler Birliği ile Belediyeler arasında imzalanan protokoller doğrultusunda, 2014 yılı için yerel yönetimlerde mevzuat bilgilendirme toplantılarını konularında uzman sunumcularımızla gerçekleştiriliyor.

            

      Bu bağlamda, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Söke Belediyesi arasında imzalanan protokol doğrultusunda İmar Mevzuatı, 6360 Sayılı Kanunda İmar Kanunları ile Zabıtaların İnşaatlarda Kontrol Yetkilerinin Nasıl olacağı konularını içeren yerel yönetimlerde mevzuat bilgilendirme toplantısı 17 Mart 2014 günü Türkiye Belediyeler Birliği İmar ve Şehircilik Müdürü Sayın
Ayşe ÜNAL’IN sunumuyla Söke Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleştirildi.

                             

      Türkiye Belediyeler Birliği İmar ve Şehircilik Müdürü Sayın Ayşe ÜNAL, uzmanı olduğu ilgili konuları geniş çerçevede, en ince ayrıntılarıyla Söke Belediyesi Personeline aktarırken, katılımcılar tarafından kendisine yöneltilen soruları da detaylarıyla yanıtladı, açıkladı.

      Verimli geçen toplantıya Söke Belediyesi İmardan sorumlu Başkan Yardımcısı Mine EVEN in yanı sıra İmar Müdürü, İmar Personeli Fen İşleri ve Zabıta personeli katıldı.