Kıyı Ege Belediyeler Birliği

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Web Tabanlı Eğitim Programı

Durum : Normal
Başlama : 2021-05-24 (239gün önce)
Saat : 10:00
Bitiş :
Yer : Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı...
Adres :

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Web Tabanlı Eğitim Programı bilgileri aşağıdaki gibidir…

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Online Eğitim Platformu Planlı Eğitim  programımızın hazırlıkları tamamlanmak üzeredir.

Üye belediyelerimizden gelmekte olan ek talepler nedeni ile planlı program nihai şeklini almak üzere olup , üye belediyelerimizin eğitim alacağı tarih ve saatleri içeren program sitemizde en kısa sürede yayınlanacaktır.

Web Tabanlı Eğitimimiz süresince verilecek dersler listesini aşağıda bulabilirsiniz…

           EĞİTİM KONULARIMIZ;

       ‘’ Belediyelerimizi Sayıştay Denetimine ve İdari denetimine Hazırlama,  4734 Sayılı İhale Kanunu ve Yönetmelikleri,  4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale  Kanunu ,Son Çıkan Torba Yasası,  Belediye Gelirleri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Zabıtanın Görevleri Özlük Hakları ve Zabıta Yönetmeliği, Kabahatler Kanunu, İmar Kanunu-İmar Yönetmeliği ve Kıyı Kanunu, İmar Planının Yapılışında Deprem Fay Hatlarının işlenmesi ve Yapı Denetimlerde Depremin Önemi, Kentsel Dönüşüm Kanunu Yasası ve Yönetmeliği, 6360 Sayılı Kanun, Belediye Başkanlarının, Meclis Üyelerinin, Seçilmiş İhtisas Komisyonlarının Görev  Yetki ve Sorumlulukları, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Mevzuatı, Belediyelerde Çalışan Sözleşmeli Personel, Şirketlerde çalıştırılan  personel, Elektronik İmza ve Yazışma Kuralları, Elektronik Arşiv  Sistemleri, 5018 Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu ve harcama belgeleri Yönetmeliği, Hijyen Eğitimi, Coronavirus Pandemisi tedbirleri, Yargı Kararları, Meclis Encümen Kararlarının Uygulanması ve sorumlulukları, İş Sağlığı ve İş güvenliği, Belediye Çalışanlarının İletişim ve Geri Dönüşüm,  Halka Karşı Davranışı ve İletişimi,  İş Kanunu ile son değişik Yönetmelikler ile Tebliğler, 4483 Sayılı Kanuna göre personelin Yargılama esasları,  Katı atıkların Kontrol yönetmeliği, Katı Atık Bedeli Yönetmeliği, Belediyelerimizin Hükümetten alınacak  Yardımların Usül ve Esasları, Siber Olaylarla Mücadele, İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik,vs.’’ ‘dır. İlave olarak  almak istediğiniz başka  eğitim konularını da bildirebilirsiniz.

       Kıyı Ege Belediyeler Birliği Eğitim Akademisi ve İzmir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İş Birliği ile gerçekleşen Afet Farkındalık Eğitimi 3. Hafta Programı İlan Edilmiştir 

     PROGRAMI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ