Kıyı Ege Belediyeler Birliği

Güncel Mevzuat

Geri
Bina ve Arazi Vergisi Matrahları Hesabında Uygulanacak Artış Oranları

Hizmet Alımı Maktu Damga Vergisi ve Harç Tutarları, Bina ve Arazi Vergisi Matrahları ve Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Devamını oku…

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/673)

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” 1 Eylül 2016 Tarihli ve 29818 Devamını oku…

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/674)

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” 1 Eylül 2016 Tarihli ve 29818 Devamını oku…

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 07/09/2016 tarihli ve Devamını oku…

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve KaYatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunnun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7 Eylül 2016 Tarihli ve Devamını oku…

Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname (KHK/672)

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname” 1 Eylül 2016 Tarihli Devamını oku…