Kıyı Ege Belediyeler Birliği

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)” 29 Ocak 2017 Tarihli ve 29963 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete