Kıyı Ege Belediyeler Birliği

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Nisan 2021 Tarihli ve 31470 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete