Kıyı Ege Belediyeler Birliği

2016 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclisi

                            Sayın

                                        MECLİS ÜYESİ

               Kıyı Ege Belediyeler Birliğimizin  “2016 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclisi “ Birlik üyesi Belediye Başkanlarımız ve Birlik Üyesi seçilmiş Meclis Üyelerimiz ile 24 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 14.30’de İzmir ili, Narlıdere ilçesi Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda

aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanamadığı taktirde meclis toplantısı 25 Ekim 2016 Salı günü saat 14.30’de aynı adreste yapılacaktır.

Toplantıya  katılımlarınızı bekler toplantı tarihi, yeri  ve saatinin Birlik üyesi seçilmiş meclis üyelerimize de iletilmesi ve katılımlarının sağlanması hususunda gereğini bilgilerinize rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

                                                                                                                         imza

                                                                                                                            Abdül BATUR

                                                                                                                            Birlik Başkanı

                                                                                                               Narlıdere Belediye Başkanı

 

    GÜNDEM

  • MECLİS AÇILIŞI
  • SAYGI DURUŞU
  • BAŞKANLIK’DAN VERİLEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
    • Birliğimizin 2017 yılı çalışma programının görüşülerek

karara bağlanması hakkında.

  • Birliğimizin 2017 – 2018 – 2019 Mali Yılı Bütçesinin

görüşülüp karara bağlanması hakkında.

  • MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELER
  • DİLEK VE TEMENNİLER
  • MECLİSE KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN

MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

  • KAPANIŞ

 

Download (DOC, 1.22MB)