Kıyı Ege Belediyeler Birliği

8. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı
Guangzhou Ödülleri
Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Karayolu Trafik Güvenliği’nin Tüm Tarafları 17-19 Kasım 2016’da Ankara’da Toplanıyor
İlan ve Reklam Vergisine İlişkin Danıştay Kararları
Bina ve Arazi Vergisi Matrahları Hesabında Uygulanacak Artış Oranları
Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/673)
Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/674)

Güncel HaberlerTümü

Faaliyetler

FAYDALI LİNKLER

 

2017 Yılı Genel Bütçe Pay Kesintilerinde Değişiklik

Belediyelerin kamuya olan borçlarına mahsuben yapılacak kesintiler, 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7’nci maddesine göre %40 oranını aşmayacak şekilde Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslara göre yapılmaktadır.