Kıyı Ege Belediyeler Birliği

5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı
Antalya Cıty Expo 23-26 Mart 2017’de TBB Desteği İle Antalya’da Organize Edilecek
8. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı
Guangzhou Ödülleri
2017/9849 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylarda Düzenleme
2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Güncel HaberlerTümü

Faaliyetler

FAYDALI LİNKLER

 

2017 Yılı Genel Bütçe Pay Kesintilerinde Değişiklik

Belediyelerin kamuya olan borçlarına mahsuben yapılacak kesintiler, 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7’nci maddesine göre %40 oranını aşmayacak şekilde Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslara göre yapılmaktadır.